Greenpeace page theme header image

Stop privéjets, stop onnodige vervuiling

Minister Harbers, 


Als u de klimaatcrisis ook maar een beetje serieus neemt, dan verbiedt u privéjets. Onze toekomst staat op het spel. Hoe is het mogelijk dat de rijken dan juist meer gaan vliegen in hun megavervuilende en onnodige privéjets?


U houdt de allerrijksten uit de wind. Ook zij moeten zich aanpassen als we de ergste klimaatcrisis willen voorkomen. Op dit moment gaan de rijken juist meer vliegen. Hun onnodige uitstoot vliegt de pan uit. 3 uurtjes vliegen met een privéjet stoot net zoveel CO2 uit als een gemiddelde EU-inwoner in een heel jaar. En vermogenden pakken hun jets om de haverklap, zelfs voor de hele korte afstanden.


Heel Schiphol moet krimpen, maar voor privévliegtuigen heerst er een totaal gebrek aan regels. Het aantal privévluchten mag onbeperkt groeien. Als klap op de vuurpijl geldt er geen vliegticketbelasting over de meeste privévluchten.


Bescherm onze toekomst en stop deze mateloze uitstoot van de allerrijksten. Anders loopt de vervuiling nog verder op en dat kan ons klimaat echt niet aan. Daarom doen wij de dringende oproep: 


Verbied privéjets! 

Greenpeace subscribe page image

JA, IK WIL EEN VERBOD OP PRIVÉJETS

Iedereen moet meedoen om de klimaatcrisis te stoppen. Toch pakken de rijksten onder ons steeds vaker het privévliegtuig. Die onnodige vluchten zijn een ramp voor het klimaat. Ik wil dat de overheid privéjets verbiedt en kiest voor onze toekomst.

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.