Greenpeace page theme header image

STOP EU-MERCOSUR DEAL

Onderteken onderstaande brief aan de Minister van Buitenlandse Handel. Samen kunnen we haar oproepen om het gevaarlijke handelsverdrag te stoppen


Beste Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel (Buha OS), 


U vindt toch ook dat we alles op alles moeten zetten om het Amazonewoud te behouden? Dit grootste regenwoud op aarde is cruciaal om de natuur- en klimaatcrisis te stoppen. Maar op dit moment werkt Europa aan een vrijhandelsverdrag met vier Mercosurlanden Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, dat precies het tegenovergestelde zal doen; het zal de handel in ontbossingsproducten zoals Zuid-Amerikaans vlees en soja verder stimuleren.

Nu al verdwijnt iedere dag kostbare natuur in Latijns Amerika om plaats te maken voor deze veeteelt- en soja-industrie. Een ramp voor het klimaat, de biodiversiteit en de positie van Inheemse groepen die van het woud afhankelijk zijn. De duivel zit dus niet in de details van deze handelsdeal; de kern ervan deugt niet.    

Omwille van het klimaat en de natuur moet het huidige handelsverdrag van tafel. Daarvoor in de plaats is beleid nodig dat handel stimuleert in producten die goed zijn voor de planeet. Gaat u daarvoor zorgen?

Kies voor de toekomst, stop de EU-Mercosurdeal.  

Ja, ik ondersteun deze oproep aan de minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel (BuHa OS). 

Onderteken de brief aan de Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel

Het grootste regenwoud op aarde, de Amazone, is cruciaal om de natuur- en klimaatcrisis te stoppen. We moeten dus alles op alles zetten om het te behouden. Maar op dit moment werkt Europa  aan een vrijhandelsverdrag met MERCOSUR-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, dat precies het tegenovergestelde zal doen. Het stimuleert juist de handel in ontbossingsproducten zoals vlees en soja. Onderteken deze brief aan de minister van Buitenlandse Handel. Samen stoppen we de EU-Mercosur deal!


Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.