Greenpeace page theme header image

Een crisis vraagt om maatregelen; kom nu in actie!

Wij eisen dat het huidige klimaatprobleem, de grootste uitdaging van onze tijd, ook wordt behandeld als een crisis. Maak nu direct duurzame keuzes, investeer in mensen in plaats van in bedrijven; kies voor de toekomst.

Beste overheid, er is draagvlak. Wij zijn het draagvlak, een steeds groter groeiende groep burgers die het anders wil. Wij komen samen in actie, omdat wij onszelf een mooier toekomstbeeld gunnen dan ons nu boven het hoofd hangt.

Wij roepen onze bestuurders op om nú in te grijpen. Met de huidige regels lossen we ons groeiende klimaatprobleem niet op. Deze crisis moet worden erkend en er moet naar worden gehandeld. Roep de klimaatcrisis uit en neem direct de volgende vijf maatregelen:
  1. sluit nu alle kolencentrales
  2. laat Nederland volledig op duurzame energie draaien
  3. krimp de veestapel en focus op ecologische landbouw
  4. blokkeer de import van producten die leiden tot wereldwijde ontbossing
  5. houd grote vervuilers zoals Shell, Tata Steel en Schiphol niet langer uit de wind

Greenpeace subscribe page image

Roep de klimaatcrisis uit

Ik roep de overheid op om crisismaatregelen te nemen. Het moet en kán anders. Pak de oorzaak van extreem weer aan en ga voor duurzaamheid. Het is nu of nooit.

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.