Greenpeace page theme header image

Maak natuur jouw zaak

Hoe mooi is de natuur in Nederland? Hollandse luchten, het water, heidevelden, duinen, bossen en het strand zijn al eeuwenlang een bron van inspiratie voor schilders, schrijvers en andere kunstenaars. En iederéén geniet van natuur: we hebben haar nodig voor grondstoffen, medicijnen en voedsel, of voor een fikse wandeling om ons hoofd leeg te maken. Wij mensen kunnen niet zonder natuur; wij zijn natuur.


In Europa is wettelijk vastgelegd dat landen ervoor moeten zorgen dat kwetsbare gebieden niet nog verder verslechteren; een afspraak waar Nederland zich niet aan houdt. En ook de plannen die er nu liggen voor de komende jaren zijn bij lange na niet voldoende om de achteruitgang te stoppen. Daarom bereidt Greenpeace een rechtszaak voor. Als er in het nieuwe regeerakkoord niet voldoende wordt ingezet op het aanpakken van deze natuurcrisis, klagen we de staat aan.


Kom jij ook op voor de natuur in Nederland? Steun onze natuurzaak en pleit voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland écht beschermt.

Ja, ik steun de #natuurzaak

Kom jij ook op voor de natuur in Nederland? Steun onze natuurzaak en pleit voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland écht beschermt.

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.