Greenpeace page theme header image

Geen uitzondering, ook Schiphol Group moet meedoen en stoppen met vervuilen!

Geachte Schiphol CEO, Geachte heer Sondag,


Wanneer brengt Schiphol eindelijk de boel op orde? De enorme wachtrijen hebben uw volle aandacht, maar er zijn andere zaken die ons al jarenlang dwarszitten. De grote herrie voor mensen die bij het vliegveld wonen. De schade aan klimaat, natuur en gezondheid die jarenlang is genegeerd. 


Schiphol is uitgezonderd van basisregels voor een groene en gezonde toekomst. Er zit geen belasting op kerosine en de luchtvaart doet niet mee aan aan de Klimaatwet. Luchtvervuiling, een bedreiging voor onze gezondheid, blijft ongestraft. Stikstofdoelen ontbreken. Schiphol heeft geen natuurvergunning. En dat terwijl van andere sectoren wél grote veranderingen worden gevraagd. Daardoor heeft Schiphol kunnen uitgroeien tot de grootste CO2-uitstoter van Nederland. En de op een na grootste stikstofuitstoter. Het is tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatcrisis.


Ook Schiphol moet stoppen met vervuilen, net als elk ander bedrijf. 


Om te beginnen moet de CO2-uitstoot minimaal gehalveerd zijn in 2030. Zodat we klimaatverandering kunnen stoppen. Voor onze gezondheid, schone lucht en een natuur die weer kan opbloeien. 


Wij rekenen op Schiphol Group om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid. Gaat u die opdracht aan?


Greenpeace subscribe page image

IK ONDERTEKEN DE BRIEF VOOR EEN SCHONER SCHIPHOL

Het is tijd dat ook grote vervuiler Schiphol zich aan de regels houdt die voor iedereen gelden. Ik roep Schiphol Group op om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid. Kom met een klimaatplan!

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.