Greenpeace page theme header image

Geen uitzondering, ook Schiphol Group moet meedoen en stoppen met vervuilen!

Beste Schiphol CEO, beste Dick Benschop,


Denk je aan Schiphol, dan denk je tegenwoordig aan enorme wachtrijen. Aan de grote herrie voor mensen die vlakbij het vliegveld wonen. Aan de schade aan klimaat, natuur en gezondheid die jarenlang is genegeerd. Schiphol heeft de boel niet op orde.


Het is tijd dat ook Schiphol zich aan de regels houdt die voor iedereen gelden. De klimaatcrisis is nu. De eerste krimp van het aantal vluchten is al aangekondigd, maar dat is nog lang niet genoeg. Er zit geen belasting op de brandstof die er getankt wordt en de luchtvaart doet ook niet mee aan aan de Klimaatwet. Luchtvervuiling, een bedreiging voor onze gezondheid, blijft ongestraft. Stikstofdoelen ontbreken en Schiphol heeft geen natuurvergunning. Dit alles terwijl van andere sectoren wel grote veranderingen worden gevraagd.


Het is nu aan Schiphol Group om verantwoordelijkheid te nemen. Ook Schiphols uitstoot moet omlaag, net als elk ander bedrijf. Geen uitzonderingen meer! Om te beginnen moet de CO2-uitstoot minimaal gehalveerd zijn in 2030. Zodat we klimaatverandering kunnen stoppen. Zodat onze natuur weer opbloeit. En voor schonere lucht en betere gezondheid


Wij rekenen op Schiphol Group om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid. Kunt u die uitdaging aan?


Greenpeace subscribe page image

VOEG NU JE NAAM TOE VOOR HARDE MAATREGELEN

Het is tijd dat ook grote vervuiler Schiphol zich aan de regels houdt die voor iedereen gelden. Ook Schiphol moet meedoen. Ik roep Schiphol Group op om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid. Kom met een klimaatplan!

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.