Samen beschermen we de bossen

Bossen zijn van levensbelang voor onze planeet; zij zijn de natuurlijke beschermers van ons klimaat. Maar door ontbossing en de stijgende temperatuur komen hevige bosbranden nu steeds vaker voor, en warmt de aarde warmt nóg sneller op. Dit moet er gebeuren:

  • Grote bedrijven moeten stoppen met geld verdienen ten koste van het (regen)woud
  • Europa moet wetten maken om ervoor te zorgen dat er geen natuur meer wordt verwoest voor onze producten
  • Onze handel moet op de schop. Natuur, klimaat en mensen moeten centraal staan en niet de winst van enkele bedrijven
  • Bestaande oerwouden en biodiverse natuurgebieden moeten beschermd worden. Dat doen we samen met de beste bosbeschermers; de inheemse groepen.
  • Wereldwijd moeten politici en bedrijven alles op alles zetten om de doelen van Parijs te halen.

Wil jij dat ook? Teken nu en roep op tot actie! 

stop ontbossing wereldwijd

Door ontbossing en de stijgende temperatuur komen hevige bosbranden steeds vaker voor. Ik roep overheden en bedrijven daarom op om maatregelen te nemen. Het moet en kán anders. Pak de oorzaak van ontbossing aan en ga voor 100% duurzaam. Het is nu of nooit. 

Persoonlijke gegevens

*
Privacy statement

Lees het volledige privacy statement op onze website.

Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.