Greenpeace page theme header image

BOS IS GEEN BRANDSTOF

Bos is geen brandstof! De import van biomassa verhoogt de druk op kwetsbare bossen. Daarom roep ik het kabinet op te kappen met subsidies die leiden tot het importeren van biomassa.


4 belangrijke redenen om te tekenen:


  :fire:
   Bos ≠ brandstof! 

  Biomassa verhoogt de druk op onze bossen. Houtpellets, gebruikt voor de bijstook in Nederlandse energiecentrales, worden niet allemaal geproduceerd volgens de Nederlandse criteria voor duurzame biomassa, zo blijkt uit recent onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace. Het systeem van certificering door commerciële bedrijven is niet transparant en werkt niet. Stop met de massale import van hout uit andere landen.


  :evergreen_tree: Biomassa is niet duurzaam.

  Biomassa voor Nederland leidt tot ernstige schade aan de natuur elders en maakt ook de klimaatcrisis alleen maar erger. Toch hebben onze overheden plannen voor meer dan 90 nieuwe biomassa-installaties.

  :chart_with_upwards_trend:  Investeren in echte oplossingen!

  Onze regering moet alleen subsidie geven voor het gebruik van échte reststromen uit Nederland zelf. Daarnaast moet de regering vol inzetten op echt duurzame alternatieven als zonne- en windenergie en energiebesparing en geen geld spenderen aan nep-oplossingen als biomassa.


  :fist: Publieke druk werkt!

  Het goede nieuws? Energiegigant Vattenfall geeft aan bij genoeg publieke druk geen biomassacentrale te bouwen in Diemen! Dus dit is hét moment om samen druk te zetten.

  Ja, ik steun de petitie tegen subsidie op biomassa.

  We stellen de volgende eisen aan het nieuwe kabinet:


  Stop subsidies die leiden tot het importeren van biomassa. 

  Gebruik enkel écht resthout uit Nederland als biomassa.

  Investeer in echte duurzame oplossingen en een rechtvaardige energietransitie.

  Persoonlijke gegevens

  *
  Privacy statement

  Lees het volledige privacy statement op onze website.

  Greenpeace heeft financiële en niet-financiële supporters en vrijwilligers. De eerste groep steunt ons onder andere met voor ons onmisbare donaties. Met de tweede groep bedoelen we de mensen die ons op andere wijze steunen zoals bij onze (online) acties en petities (hierna acties) om bedrijven of overheden aan te spreken en bepaalde zaken aan de orde te brengen.